Přihlášení

Certifikáty

Osobní certifikáty

 

    soudní znalec

FROSIO inspektor - platnost do 2022   

certifikátů CEWE, IWE/EWE, IWI-C a Std-101 APC​    certifikátů CEWE, IWE/EWE, IWI-C a Std-101 APC​   Osoba odborně způsobilá